مواد مهندسی ایمن بتن M.I.C co

تولید کننده افزودنی های بتن ، واتر استاپ ، چسب بتن ، گروت ، روان کننده بتن ، مکمل بتن ، اسپیسر

مواد مهندسی ایمن بتن M.I.C co

تولید کننده افزودنی های بتن ، واتر استاپ ، چسب بتن ، گروت ، روان کننده بتن ، مکمل بتن ، اسپیسر

تولید کننده افزودنی های بتن
نوارهای واتر استاپ
ترمیم کننده بتن - روان کننده بتن - چسب بتن - اسپیسر - مکمل بتن - گروت - ضدیخ بتن
مواد مهندسی ایمن بتن

اولین شرکت دارای گارانتی و بیمه نامه محصولات در ایران با تأمین افزودنیهای بتن مورد نیاز بیش از 650 پروژه ملی سالیان سال در راستای خدمت رسانی به برنامه های عظیم زیربنایی و سازندگی کشور نقش به سزایی داشته و هم اکنون با همکاری نیروهای متخصص و بکارگیری پیشرفته ترین ابزارآلات آزمایشگاهی و تحقیقاتی و کارخانه مجهز و مدرن در شرایط آرمانی خود به سر می برد و همچنان کوشا در مسیر معین گام برمی دارد .